Vad används den lilla dosan till? (ID-verktyget)

Vid installationen av Ngenic Tune så kopplas styrdosan in mellan värmesystemet och utegivaren.
Det är vanligt att en kabel med fyra ledare används här, men egentligen behöver det bara vara två ledare. Därför är dessa fyra kablar ofta ihop parade två och två.

För att lista ut vilken som ska paras ihop med vilken så används ID-verktyget.
https://youtu.be/ZJgDQ5X4qNw?t=145

Tre alternativ till att använda ID-verktyget:

  • Öppna din utegivare utanpå huset och se hur det är koppat där! Då kan du nog se vilka som ska vara ihop två och två.
  • Använd en multimeter och hitta två par som har låg resistans mellan varandra. Dessa ska vara ihopkopplade. Resistansen behöver inte vara noll, men gärna nära noll (0-10 Ohm ).
  • Kolla inne i värmesystemet för att se hur utegivaren ansluter på styrkortet.

Om det bara är två ledare till utegivaren så kan detta steg skippas vilket gör installationen enklare.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss