Vad behöver jag veta om att styra värmen på elpriset?

Elprisstyrning är en funktion för dig som har elbaserad uppvärmning och ett elhandelsavtal med timpris.

Du kan slå på elprisstyrning i sju olika nivåer. Hög nivå av elprisstyrning innebär att systemet tar mer hänsyn till priserna, dvs det ser till att köra extra mycket på billiga timmar och bromsa extra mycket på dyra timmar. Konsekvensen blir att det tillåts en lite större variation från din önskade temperatur, dvs inomhustemperaturen kan svänga lite mer än om man väljer en låg påverkan. Med en lägre inställning så varierar temperaturen i huset inte så mycket trots att du kan spara en hel del.

När elpriserna varierar mycket kan elprisstyrning ge en stor besparing. Se bifogade fallstudier.

https://ngenic.se/wp-content/uploads/Case_study_villa_1_Ngenic_Tune_Elprisstyrning.pdf

https://ngenic.se/wp-content/uploads/Case_study_villa_2_Ngenic_Tune_Elprisstyrning.pdf

Du behöver inte ha något särskilt elhandelsbolag för att funktionen ska fungera. Priserna kommer från elbörsen och motsvarar priserna för samtliga elhandelsbolag.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss