Vilka parametrar tar Ngenic Tune hänsyn till?

Vi styr på ett antal parametrar, till exempel lokala parametrar som:

  • Innetemperatur
  • Utetemperatur
  • Solinstrålning
  • Husets värmedynamik
  • Värmesystemets värmedynamik

Sedan tar vi också in data utifrån, t.ex. om du har ett timprisavtal på elen så plockar vi in priserna från elbörsen i ditt prisområde. Är du fjärrvärmekund så berör det inte dig direkt, men eftersom fjärrvärmen ofta produceras som kraftvärme som också genererar el så är det något som man ändå indirekt är berörd av. Det finns ett antal andra energisystemsparametrar vi också arbetar med, allt för att alla ska kunna bidra till omställningen till ett förnybart och mer energieffektivt samhälle.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss