Elprisstyrning - hur fungerar det?

Ngenic Tune är utformad för att optimera ditt värmesystem genom att konsumera mer el vid låga priser och mindre vid höga priser. Detta kan leda till något större temperaturvariationer än vid konventionell temperaturstyrning, men de ekonomiska besparingarna blir märkbara. Dock kräver detta att du har ett rörligt elprisavtal med timpriser hos ditt elhandelsbolag. Elhandelsbolaget är inte avgörande - vi tar in elpriserna från elbörsen, och dessa varierar inte mycket mellan olika bolag.

Priserna för kommande dag kommer in till oss på eftermiddagen. Därefter optimerar Ngenic Tune värmeförbrukningen för resten av dagen och det kommande dygnet utifrån dessa priser.

I vår app kan du välja mellan sju nivåer av elprisstyrning. En högre nivå innebär att systemet anpassar sig mer till elpriserna, det vill säga den använder mer värme under de billiga timmarna och minskar användningen under de dyrare timmarna. Detta kan dock leda till något större variationer från den önskade inomhustemperaturen.

För vissa hus med värmepumpar kan elprisstyrning leda till mer användning av elpatronen. I dessa fall kan det vara bättre att inte välja den högsta nivån av elprisstyrning. För hus med elpannor rekommenderar vi dock att använda den högsta nivån.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss