Elprisstyrning - hur fungerar det?

Med Ngenic Tune kan du aktivera elprisstyrning under inställningar i appen. Då försöker systemet att att använda mer el när priserna är låga och mindre när de är höga. Detta kan resultera i något större variation i temperaturen i huset jämfört med när den är avslagen temperaturkontroll, men de ekonomiska besparingarna är tydliga. För att det här ska vara meningsfullt behöver du ha ett rörligt elprisavtal med timpriser hos ditt elhandelsbolag. Vilket elhandelsbolag du är kund hos spelar mindre roll, eftersom vi hämtar elpriserna direkt från elbörsen och dessa skiljer sig inte markant mellan olika bolag. Tänk på att inte förväxla elpriser per timme med rörligt elpris med månadsmedel.


Priserna för den kommande dagen får vi in under eftermiddagen, och Ngenic Tune optimerar sedan värmeförbrukningen för resten av dagen och det nästkommande dygnet baserat på dessa priser.

I vår app kan du välja bland sju olika nivåer av elprisstyrningen. En högre nivå innebär att systemet anpassar sig mer till elpriserna, vilket kan leda till något större avvikelser från den önskade inomhustemperaturen.

För vissa hus med värmepumpar kan denna typ av elprisstyrning resultera i ökad användning av elpatronen. I dessa fall kan det vara klokare att undvika den högsta nivån. För hus med elpannor eller överdimensionerade värmepumpar rekommenderar vi att använda den en hög eller den högsta nivån.

För många hus och värmesystem resulterar en inställning på medel eller något högre den bästa balansen mellan energibesparing, elprisstyrning och komfort.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss