Värmesystemet styr inte till rätt temperatur

Kontrollera alla kopplingarna på Y-kabeln:
'Granen' ska vara kopplad mot utegivaren och 'huset' ska vara koppad mot värmesystemet. Det är fyra kopplingar på varje kopplingsdon (två in och två ut). Totalt åtta kopplingar alltså.

Har ditt värmesystem en display? Kolla vad systemet tror att det är för utetemperatur ute. Om Ngenic Tune fungerar så kommer utetemperaturen vara ungefär samma som den riktiga utetemperaturen + 'påverkan'. Är den hög (ca 20-23 grader) så försöker alltså Ngenic Tune att minska på värmen till huset.

Alltså, den utetempen som ditt värmesystem tror att det är utomhus, är summan av den uppmätta temperaturen och 'påverkan'.

Påverkan är ett värde för hur Ngenic Tune justerar din regulator. Lite förenklat så betyder positiva värden att värmesystemet ska 'bromsa', alltså skicka ut lägre temperatur på vattnet till radiatorerna. Negativa värden betyder att värmesystemet ska 'värma extra mycket'.

När det är varmt ute så behöver inte påverkan "bromsa" något. Det blir ändå ingen uppvärmning när det är varmare än ca 20 grader ute. 
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss