Behöver jag ändra värmekurvan?

Nej, du behöver normalt inte ändra på värmekurvan. Det är bra om den är inställd på en lagom nivå som passar ditt hus.

Om du tidigare har minskat på värmen med radiatortermostater eller golvvärmestyrning så kan det vara bra att öppna dessa och sedan sänka värmekurvan lite. 
Alltså när du styr med Ngenic Tune är det bäst att du har radiatortermostater och golvvärmen på max som utgångspunkt och därefter bara styr ner de rum som du vill ha lite svalare i. Det här är mer viktigt för värmepumpar än för fjärrvärmesystem.

Tips till dig som har haft Ngenic Tune installerad ett tag:
Kolla i historiken på värdet "Påverkan" under månaderna november - mars.
  • Om Påverkan är över +5 för dessa månader i snitt så kan det vara en god idé att sänka värmekurvan lite. 
  • Om Påverkan är under -5  för dessa månader i snitt så kan det vara en god idé att höja värmekurvan lite.

Påverkan är ett värde för hur Ngenic Tune justerar din regulator. Om det är positiva värden så betyder det att regulatorn ska "bromsa", alltså skicka ut lägre temperatur på vattnet till radiatorerna. Negativa värden betyder i stället att det ska värmas lite extra. Utetempen som ditt värmesystem 'tror' att det är utomhus, är summan av den uppmätta temperaturen och 'påverkan'.

När det är varmt ute så behöver inte påverkan 'bromsa' något. Värmesystemet normalt ändå inte när det är varmare än ca 20 grader ute. 
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss