Behöver jag ändra värmekurvan?

Nej, du behöver normalt inte ändra på värmekurvan. Det är bra om den är inställd på en lagom nivå som passar för ditt hus.


Om du tidigare har minskat på värmen med radiatortermostater eller golvvärmestyrning så kan det vara bra att öppna dessa och sedan sänka värmekurvan lite. 

När du använder Ngenic Tune är det bäst att du har radiatortermostater och golvvärmen på max som utgångspunkt och därefter bara styr ner de rum som du vill ha lite svalare i. Det här är mer viktigt för värmepumpar än för fjärrvärmesystem.


Tips till dig som har använt Ngenic Tune en lite längre tid:

Kolla i historiken på värdet "Påverkan" under månaderna november - mars.

  • Om Påverkan är över +4 för dessa månader i snitt så kan det vara en god idé att sänka värmekurvan lite. (gröna staplar)
  • Om Påverkan är under -4  för dessa månader i snitt så kan det vara en god idé att höja värmekurvan lite. (röda staplar)

Påverkan är ett värde för hur Ngenic Tune justerar din regulator. Om det är positiva värden så betyder det att regulatorn ska "bromsa", alltså skicka ut lägre temperatur på vattnet till radiatorerna. Negativa värden betyder i stället att det ska värmas lite extra. Utetempen som ditt värmesystem 'tror' att det är utomhus, är summan av den uppmätta temperaturen och 'påverkan'.

När det är varmt ute så behöver inte påverkan 'bromsa' något. Värmesystemet värmer normalt sett inte när det är varmare än ca 20 grader ute.

Fördjupning

  • Undvik att 'knäcka' kurvan i kombination med Ngenic Tune. En vanlig linjär kurva är att föredra.
  • Kolla till lämpliga minimal och maximal framledningstemperatur så att den är lämplig för just ditt hus. T.ex. ska golvvärme inte ha för hög maximal framledningstemperatur medans radiatorer klarar betydligt högre temperatur.

    En för hög minimal framledningstemperatur kan göra att det blir svårt att spara extra mycket energi när man reser bort och använder planeringar i Ngenic Tune-appen.

  • Förutom att höja och sänka lutningen på kurvan så finns det ibland möjlighet till att förskjuta hela kurvan uppåt eller neråt. Det kan vara lämpligt ibland justera kurvan på det här sättet istället. Exempelvis om det är för varmt eller för kallt oavsett utetemperatur.
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss