Vad är påverkan?

Påverkan är ett värde för hur Ngenic Tune justerar din regulator. Om det är positiva värden så betyder det att regulatorn ska "bromsa", alltså skicka ut lägre temperatur på vattnet till radiatorerna. Negativa värden betyder i stället att det ska värmas lite extra. Värdet hittar du under Historik i appen Ngenic Tune.
Utetempen som ditt värmesystem tror att det är utomhus, är summan av den uppmätta temperaturen och 'Påverkan'.

När det är varmt ute så behöver inte påverkan 'bromsa' något. Ditt värmesystem ger ändå ingen uppvärmning om det är när det är varmare än ca 20 grader ute.


Om påverkan mest är negativ mellan september-maj så värmekurvan är för låg. Det kan även innebära att något annat begränsar uppvärmningen. 

Om påverkan mest är positiv mellan september-maj så värmekurvan är för högt inställd på ditt värmesystem. Det kan vara bra att sänka den lite. Åtminstone om påverkan har ett högt värde över 5 i snitt under en månad. 


Mellan maj-augusti är det normalt med ett högt värde på 'Påverkan' för att säkerställa att värmesystemet inte går i gång mitt i sommaren.


För luft-vatten-värmepumpar så är påverkan något mer begränsad när det är kallt ute. Det beror på att vissa luft-vatten-värmepumpar inaktiverar sin avfrostningfunktion om Ngenic Tune skulle simulera en utetemperatur över 10 grader när det är nära noll ute. Den här begräsningen är alltså för att inte orsaka problem med avfrostningen. Om detta leder till att det blir svårt att komma ner i husets temperatur så kan värmekurvan behöva justeras ner något.


Felsökning med hjälp av påverkan

Har ditt värmesystem en display? Kolla vad systemet tror att det är för utetemperatur ute. Om Ngenic Tune fungerar så kommer utetemperaturen vara ungefär samma som den riktiga utetemperaturen + 'påverkan'. Är den hög (ca 20-23 grader) så försöker alltså Ngenic Tune att minska på värmen till huset.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss