Hur felsöker jag fjärrvärme med Danfoss ECL100

Danfoss ECL100 är en vanlig regulator för fjärrvärme i Sverige. Den brukar fungera utmärkt tillsammans med Ngenic Tune! Men den kan vara lite klurig att felsöka så här kommer några tips.


Danfoss ECL100
Danfoss ECL100

För att kontrollera att kopplingen mot styrdosan/utegivaren är okej

Ställ sedan vredet som pekar på 'solen' så att den istället pekar på 'handen'. Då ska den röda lampan slockna en eller två gånger beroende på om regulatorn känner av en eller två temperaturgivare. Dessa två givare är framledningsgivaren och utegivaren. Om den slocknar två gånger så är kopplingen till båda dessa givare bra. Om den bara slocknar en gång så är det troligen något glapp och då behöver du kolla kopplingarna till Y-kabeln.

Kontrollera Y-kabeln

'Granen' ska vara mot utegivaren och 'huset' ska vara mot värmesystemet. Det är fyra kopplingar på varje kopplingsdon (två in och två ut). Totalt åtta kopplingar alltså. Gör sedan en reset på styrdosan. Det gör man genom att trycka i det lilla hålet på styrdosan med ett gem.


Sätt sedan tillbaka vredet så att den pekar på solen igen efter felsökningen.

I sällsynta fall kan det vara kopplingen till framledningsgivaren som är dålig eller själva kopplingen till regulatorns plint.


Kontrollera att shunten klarar av att öppna och stänga

Ställ sedan vredet som pekar på solen så att den i stället pekar på handen.

Vrid sedan den stora ratten som går från +8 till -8 så att den pekar på -8 så ska shunten stänga värmen helt. Fungerar inte det så kan det kanske vara växelventilen kärvar och inte vill stänga.


Ställ in värmekurvan

Den lilla ratten som pekar på ca 1.3 i bilden anger lutningen för värmekurvan. Om du vill ha mer värme vid kalla temperaturer kan det vara en god idé att höja den.

Normala värden är ca 0,8 till 1.3 för hus med radiatorer och mellan 0,5 - 0,8 för golvvärme.

Tidsstyrning ska stå på auto enligt ovan Värmekurvans lutning justeras på detta vred

Den stora ratt som går mellan -8 till +8 ändrar parallellförskjutningen av värmekurvan. Detta skiftar hela kurvan uppåt eller nedåt utan att ändra dess lutning.


Normala inställningar

Normalt bör de stora vreden stå på 0 i parallellförskjutning och 'Sol' ('handen' endast vid test och felsökning). De små vreden bör står på Auto och värmekurvan på något mellan 0.6 till 1.3 beroende på huset och värmesystemets egenskaper.


För installatörer

I sällsynta fall kan kopplingarna vara dåliga där utegivaren ansluter till plinten. Det kan vara värt att kolla som en sen åtgärd när man redan har testat det vanligaste åtgärderna vid felsökning. Om man tar loss hela regulatorn så finns några spakar på baksidan av enheten. Dessa brukar vara inställda enligt bilden nedanför:

Vänligen se manualen för mer information. Den hittas enkelt genom att söka på internet på "ECL100 manual".

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss