Hur felsöker jag fjärrvärme med Danfoss ECL 110

Danfoss ECL100 är en vanlig regulator för fjärrvärme i Sverige och fungerar generellt mycket bra med Ngenic Tune. Under är en bild på regulatorn samt beskrivning av knappar och symboler


Här är några tips för att felsöka kombinationen av ECL 110 och Ngenic Tune:

Följande del från manualen beskriver hur man ser utetemperaturen för regulatorn.

Akt. T ute är viktigast här och Ack. T ute är ett liknande är ett liknande, men fördröjt, värde.


Om det står ett sträck ( - ) här så kan det vara glapp i Y-kabeln. 'Granen' ska vara mot utegivaren och 'huset' ska vara mot värmesystemet. Det är fyra kopplingar på varje kopplingsdon (två in och två ut). Totalt åtta kopplingar alltså som behöver kontrolleras.

Gör sedan en reset på styrdosan. Det gör man genom att trycka i det lilla hålet på styrdosan med ett gem.

Om det inte hjälper så kan det vara värt att göra samma kontroll när styrdosan är inkopplad men utan batterier. När alla kopplingar är bra så bör en utetemperatur synas på Akt. T ute. Sätt sedan in batterierna och gör åter igen en reset på styrdosan.


I sällsynta fall är Y-kabeln felmarkerad med 'granen' och 'huset' kanske ska vändas om.

Även utegivaren kan vara glapp eller dålig i sällsynta fall samt kopplingarna på plinten till regulatorn.


Något annat fel på värmesystemet?

Ibland kan det fungera bra med själva Ngenic Tune-systemet men det ändå är något problem med värmen. Då kan det vara användbart att testa om shunten fungerar. Shunten är en växelventilen som öppnar och stänger för att skicka ut mer eller mindre värme till huset.

Man kan även testa om cirkulationspumpen fungerar. Det är den som ser till att det varma vattnet cirkulerar runt i huset.

Här är ett urklipp från manualen som beskriver hur man testat att shunten klarar av att öppna och stängas, samt hur man testat att pumpen fungerar. Det här är perfekt att testa efter sommaren då värmesystemet troligen inte har använts på ett bra tag.

Vänligen se manualen för mer information om ECL110. Den hittas enkelt genom att söka på internet på "ECL110 manual".

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss