Vilka faktorer påverkar beräkningen av besparingar i Ngenic Tune?

I appen Ngenic Tune finns en funktion som skattar besparingen som du gör. Beräkningen är en ganska så grov skattning som kan bli lite missvisade ibland för vissa system. Speciellt om någon förändring har gjorts nyligen. Men värdet kan ändå vara en intressant indikator för vad Ngenic Tune gör.


Här är några saker som kan påverka beräkningen för besparingen i appen:

  • Förändring av värmekurvan. Justering av värmekurvan är kritisk för Ngenic Tunes förmåga att finjustera värmesystemet. En optimalt inställd kurva säkerställer precision i styrningen, undvikande av inkompatibla inställningar. Vid tekniska problem där Ngenic Tune blir inaktiv, återgår systemet till att styras av värmekurvan och utegivaren, precis som innan Ngenic Tune installerades. Tänk på att modifieringar av värmekurvan kan påverka den uppskattade besparingen i appen, vilket inte alltid återspeglar faktiska energibesparingar.


  • Sänk önskad temperatur. Genom att sänka önskad temperatur i appen kan du minska husets värmebehov med cirka 5 %. Denna siffra varierar beroende på utomhustemperaturen, men ger en enkel riktlinje. Ngenic Tune-appen tillåter smidiga justeringar, såsom att sänka temperaturen en halv grad, för att hitta rätt balans mellan besparing och komfort, vilket är individuellt. Även små förändringar kan göra stor skillnad. Besparingen kan bli extra stor för värmesystem som har svårt att värma huset tillräckligt under vinterns kallaste dagar.

  • Effektivisera husets klimatskal. Installation av energieffektiva fönster eller extra isolering kan signifikant minska värmeförlusten. Värmeåtervinningssystem i ventilationen kan även bidra till ytterligare besparingar.


  • Fixa ett bättre flöde i radiatorkretsen. Se till att termostater och golvvärmeslingor har fullt flöde på alla eller de flesta platser i huset.


  • Värmesystemet har inte fått service på länge. Vissa värmesystem behöver regelbunden service men rengöring av diverse filter med mera. Om värmesystemet fungerar mindre effektivt kan påverkan för Ngenic Tune bli låg för att försöka kompensera. Det kommer då att se ut som att besparingen är mycket låg, men det behöver inte betyda det i verkligheten.


  • Värmesystemet hade en innegivare före installationen av Ngenic Tune. Om så är fallet så blir det ibland lite missvisande med den beräknade besparingen i appen eftersom att den är baserad på hur Ngenic Tune kompenserar utetemperaturen gentemot värmesystemets värmekurva. Men tidigare har detta kompenserats av en annan innegivare och då kan den beräknade besparingen bli missvisande optimistiskt och pessimistisk.


För bättre koll på din förbrukning och besparing:

Kolla in tillbehöret Track. Med Track får du en bättre koll på din förbrukning och kan enklare se när förbrukningen blir extra hög och varför inte kolla in hur hög effekt du har när det mesta av husets apparater är avstängda. Track fungerar till de flesta elmätare och fjärrvärme-mätare. Om du snart ska få en ny elmätare så kan du avvakta lite med detta tillbehör. Vi har en trådad version på gång som passar till nya elmätare som har en så kallad HAN-port eller P1-port.


Besparing med Elprisstyrning: Med elprisstyrning aktiverad, optimerar Ngenic Tune uppvärmningen utifrån dagens och morgondagens elpriser, samtidigt som den strävar efter en balans mellan komfort och energieffektivitet. För att utvärdera din besparing, jämför ditt genomsnittliga elpris med ditt elhandelsbolags motsvarande månadsmedelpris och se hur effektivt du undviker de dyraste timmarna. Detta har blivit något av en sport för många av våra kunder! (Ni vet vilka ni är!)

För en korrekt jämförelse, undersök din förbrukning före och efter installationen av Ngenic Tune. Observera att utetemperaturen har stor påverkan på resultatet. En rättvis jämförelse kräver att du ser till att de jämförda perioderna har liknande genomsnittlig utetemperatur. Om det inte är fallet, anpassa dina beräkningar för att ta hänsyn till skillnader i graddagar eller gradtimmar mellan perioderna.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss