Hur styr Ngenic Tune?

Ngenic Tune styr genom att påverka den utetemperatur värmesystemet mäter, så värmesystemet ser en annan utetemperatur än det faktiskt är. På vissa värmesystem kan denna fiktiva utetemperatur synas på värmesystemets display.

Med flera innegivare kan Ngenic Tune styra värmen i ditt hus ännu bättre! Du väljer själv vilka innegivare som ska delta styrningen och Ngenic Tune styr då husets värme efter ett medelvärde mellan dessa innegivare. Varför inte ha en innegivare på varje våning eller i några utvalda rum? Du får även full koll på historiken i mobilappen vilket kan vara användbart för att balansera värmen mellan olika delar av huset med hjälp av termostater eller golvvärmestyrning.


Systemet styr värmen baserat på följande in-parametrar: Innetemperatur, önskad temperatur, utetemperatur just nu, framtida utetemperatur, solinstrålning, elpriset samt huset och värmesystemets dynamik.


Styrning på elpriset är endast för kunder som aktiverar det själv i appen Ngenic Tune och är lämpligt om man har ett elhandelsavtal med elpriser per timme.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback Ett problem uppstod när din feedback skulle skickas. Vänligen försök igen.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss